biznes

Bardzo trudne życie naszego fintechu. Tylko wybrani są w stanie zarabiać.

Wyniki badań były zaprezentowane w trakcie 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Brało w tym wydarzeniu udział blisko dwieście przedsiębiorstw działających w sektorze finansów wykorzystując nowe technologie. O tym, dlaczego polskim fintechom daleko do miana rekinów przedsiębiorczości, rozmawiano podczas części dyskusyjnej „Polski Fintech 2018”. Jak wygląda standardowy statystyczny fintech? Będzie to mikro firma, składająca się w głównej mierze z mężczyzn. Prawdopodobnie działa w obszarze płatności a także ma skromne biorąc pod uwagę perspektywy tego sektora przychody (do 5 mln zł). ogromna część podmiotów skupia się na